Tuen hakeminen

Leader-tukea haetaan sähköisesti. Haku on jatkuva.


Hankkeen eteneminen:

 1. Hakijan idea. Hakija ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.
 2. Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen laatimisessa.
 3. Hakija jättää sähköisesti hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään. Hanke tulee vireille. 
 4. Hakija saa vireilletuloilmoituksen. 
 5. Hanketta voi alkaa toteuttaa hakijan omalla riskillä.
 6. Tarvittaessa hakemusta täydennetään.
 7. Leader-hallitus käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen ja antaa lausunnon Pirkanmaan ELY-keskukselle.
 8. Pirkanmaan ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen ja lähettää päätöksen hakijalle
 9. Hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti
 10. Maksatuksen haku: hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Leader-ryhmään ennen maksuhakemuksen jättämistä HYRRÄän (maksatuksia voi hakea myös hankkeen aikana).
 11. Maksupäätös
 12. Rahat hakijan tilille.

 

Tukihakemuksen liitteeksi tarvitaan (ks. tästä tarkempi lista):

 • Liiketoimintasuunnitelma (mm. toiminta-ajatus, liikeidea), (apua suunnitelman laatimiseen löydät mm. täältä.)
 • Toimenpidesuunnitelma (kuvaus liiketoiminnan kehittämisestä, suunnitellut toimenpiteet haettaessa perustamistukea)
 •  Hankkeen toimenpiteiden kustannusarvio
 •  Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
 •  Rakennushankkeissa suunnitelma-asiakirjat sekä tarvittavat viranomaisluvat
 •  Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirja

 
Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/