KV-Hanketoiminta PoKossa

Kansainvälisten hankkeiden kautta saadaan uutta osaamista, ideoita ja innostusta maaseudun kehittämiseen. Kansainvälisen työn kautta eri kulttuurien ja tapojen ymmärrys kasvaa. Ennakkoluulot karisevat ja suvaitsevaisuus lisääntyy.  Kansainvälisiä yhteistyöhankkeita voidaan rahoittaa maaseudun kehittämisohjelman kautta.

Kaudella 2007 - 2013 PoKossa aloitettiin ansiokkaasti kansainvälinen toiminta.
Visit Upper Tampere-hankkeen kautta aikaansaadut kontaktit poikivat keväällä 2010 ensimmäisen konkreettisen kv-hankesuunnitelman. 


 
Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/