Navigaattori - kehittämisstrategia vuosille 2014-2020


Strategiaa toteutetaan Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain alueella.

Lähtökohta on säilyttää Leader-ryhmä PoKo:n koko toiminta-alue asuttuna ja aktiivisena. Elinkeinollisesti tuetaan maaseutuammattien kehitystä. Palveluissa ja muussa yritystoiminnassa haetaan uusia maaseudulle soveltuvia toiminnan muotoja. Toiminta-alueen näkökulmasta liikenteen ja tietoliikenteen infrakysymykset ovat tärkeitä. Energiaomavaraisuuden kehittämisessä maaseudulla on vahva rooli. Tärkeää on myös paikallisten lähipalvelujen turvaaminen ja uusien toimintamuotojen kehittäminen.

PoKo ry:n valitsemat ohjelmakauden painopisteet nousevat edeltävien ohjelmakausien kokemuksista sekä nykytilan analyysista. Tavoitteena on elämän laadun ja elinolojen parantaminen sekä sosiaalisen pääoman lisääminen, mm. yhteisöllisen kehittämisen kautta. PoKo ry:n tehtävä on olla tukemassa ja kehittämässä hankkeita, joiden kautta yhä uusia toimijoita saadaan kehitystyöhön mukaan. Rahoitettavat toimet ovat paikallisia tai paikallislähtöisiä.

PAINOPISTEET:

1. Elinkeinot ja yrittäjyys
Toimintalinjassa toteutetaan investointi- ja kehittämishankkeita, jotka synnyttävät uutta yrittäjyyttä ja luovat työpaikkoja alueelle ja monipuolistavat elinkeinorakennetta. Erityisesti nuorten yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien hankkeet ovat toivottuja.

2. Asuminen ja ympäristö
Toimintalinjassa voidaan toteuttaa pienimuotoisia investointi- ja kehittämishankkeita, jotka parantavat alueen infrastruktuuria tai asumista tai muuta ympäristöä.

3. Yhteisöllisyys ja paikallisuus
Kylä- ym. paikallistason toimijoiden kehittämis- ja investointihankkeet, joilla on merkitystä paikallistalouteen.

4. Kansainvälisyys
Edistetään hankkeita, joilla lisätään alueen toimijoiden kansainvälisten verkostojen luomista sekä tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtamista.


PoKo ry:n toimintastrategiassa läpileikkaavina teemoina ovat seudun osaamistason nostaminen ja erityisesti nuorten aktivoiminen. LEADER-toiminnan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että PoKo ry etsii aktiivisesti alueellaan osaamistarpeita ja käyttää hyödyksi oppilaitoskumppaniverkostoaan. Toiminnan työkaluina voivat olla erilaiset projektimuotoiset työpajat, kurssit tai tilaustehtävät, joissa yritykset tai yhteisöt saavat tarvitsemaansa apua eri oppilaitosten opiskelija- tai asiantuntijaryhmiltä. Toiminnalla jatketaan ja laajennetaan kuluneella ohjelmakaudella toteutetun opinnäytepörssin hyviä käytäntöjä.

Strategiaan pääset tutustumaan TÄSTÄ!
 
Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/