MiniLeader

MiniLeader ja Opinnäytepörssi ovat PoKo ry:n, OP Ylä-Pirkanmaan sekä OP Pohjois-Hämeen yhdessä kehittämiä ja rahoittamia avustuksia alueemme toimijoille.

MiniLeaderin tuki on tarkoitettu pienille yhteisöllisille projekteille. Se on kohdennettu erityisesti nuorille suunnattuun toimintaan ja ympäristöä parantaviin toimenpiteisiin. Lisäksi kaikkiin yhteisöllisyyttä lisääviin toimiin voidaan hakea MiniLeader avustusta.


Rahaa voi saada toimintaan, jonka avulla saadaan aikaan tai mahdollistetaan jotain uutta. Yhdessä tekeminen ja pysyvä toiminta ovat eduksi projektille.

Tuen hakija voi olla  ryhmä, jossa vähintään kolme 13-20 nuorta (nimettynä 1 täysi-ikäinen vastuuhenkilö) tai rekisteröitynyt yhdistys tai julkisoikeudellinen yhteisö.

Rahoitettavat hankkeet päättää PoKo:n hallitus.

Yhteistyössä mukana PoKo ry:n kanssa:
Seuraava hakujakso päättyy 12.8.2021

Määräaikoihin mennessä saapuneet hakemukset käsitellään hakuajan umpeutumisen jälkeen pidettävässä hallituksen kokouksessa 19.8.2021.


Maksimituki on 1 000 euroa. Omarahoitusosuus on on aina vähintään 10% suunnitelluista kustannuksista. Omarahoitusosuutta ei voida korvata talkootyöllä. Lopullinen tuki maksetaan aina suhteessa toteutuneisiin kustannuksiin.

Hakemuksesta tulee selvitä haettavan tuen kohteena oleva toiminta ja toteutus, aikataulu sekä ne hyödyt joita toiminnalla tavoitellaan. Hakemuksen tulee sisältää myös eritelty kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma. 

Vakiintuneita perustoimintoja tai lainsäädäntöön perustuvia tarpeita, harrastusten osallistumismaksuja ja tapahtumien pääsymaksuja ei tueta.


Huomaathan, että

- projektin hyödyn tulee kohdistua PoKon toiminta-alueelle (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat)

- hakemus on aina toimitettava PoKo ry:lle ennen suunniteltujen toimien aloittamista. 

- projektin voi aloittaa omalla vastuulla sen jälkeen, kun hakija on saanut tiedon hakemuksen vastaanottamisesta. Tukipäätöksen jälkeen kirjoitetaan sopimus PoKon ja tuensaajan välille

- tukea voidaan myöntää samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) korkeintaan kerran vuodessa

- tukea ei myönnetä myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kustannuksiin

- tuettavien projektien tulee olla mahdollisimman laajaa joukkoa hyödyttävää

Jos projekti toteutuu kustannusarviota pienempänä, maksetaan tuki päätöksen mukaisella prosentilla laskettuna todellisista toteutuneista kustannuksista.


Vuosina 2016 - 2021 myönnettyihin avustuksiin voit tutustua tästä.
Karttahaun löydät tästä.Täytä MiniLeader - hakemus tästä
Voit myös täyttää alta löytyvän hakemuslomakkeen ja lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen toimisto@pokory.fi tai toimittaa hakemuksen toimistoomme.

Annamme mielellämme lisätietoja!
LISÄTIETOJA JA LOMAKKEITA


Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/