Kimpsut ja kampsut, rahoitusta yhdistysten investointeihin


Kimpsut ja kampsut -teemahankkeen tarkoituksena on rahoittaa PoKon toimialueen yhdistysten pieniä yleishyödyllisiä investointihankkeita, jotka tukevat Navigaattori -strategian tavoitteiden toteutumista. Hankkeet ovat kooltaan niin pieniä, että niitä ei itsenäisinä hankkeina pystyttäisi rahoittamaan. Investoinnit voivat olla kone- ja laitehankintoja tai pienimuotoista rakentamista ja kylien kokoontumis- ja/tai harrastuspaikkojen varustelua.
Tavoitteena on, että hankkeessa toteutetut pieninvestoinnit edistävät Ylä-Pirkanmaan houkuttelevuutta asuinalueena, parantavat vapaa-ajan palveluita sekä lisäävät mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan.

Löydät PoKon Kimpsut ja kampsut tästä karttalinkistä.

Käy kurkkaamassa, mitä kaikkea kivaa alueellemme on hankittu yhteiseen käyttöön. Yhteensä vuoden 2020 aikana tällä hankkeella toteutuu 34 kpl Kimpsut ja kampsut alahanketta.


Hankkeiden toteuttajana voivat olla rekisteröityneet yhdistykset tai yhteisöt, jotka toimivat PoKon alueella.

Hankkeessa tuetaan yleishyödyllisiä investointeja. Yleishyödyllisellä tarkoitetaan kohdetta, joka on laajasti kaikkien käyttäjien käytettävissä. Investointien tulee edistää Ylä-Pirkanmaan houkuttelevuutta ja viihtyvyyttä asuinalueena sekä parantaa vapaa-ajan palveluita.

Alahankkeiden tukiprosentti on kiinteä 75 ja myönnettävän tuen määrä on vähintään 750€ ja enintään 7.500 €.

 
Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/