Viestintä

Tiedota hankkeen toiminnasta ja EU:n rahoitusosuudesta hankkeessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tiedotusmateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta. Jos hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä, tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa. Saat tunnukset Maaseutu.fi-kuvapankista.

TIEDOTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT LOGOT JA VIESTINTÄOHJE

Euroopan unionin lippu ja maaseuturahaston tunnuslause

Euroopan unionin lippu ja maaseuturahasto-teksti

Leader-logo

PoKon logo


Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.

Muokattavat julistepohjat

Tarkemmat viestintäohjeetHankkeen loppuraportti


Raportoi rahoittajalle hankkeen toimenpiteiden toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Loppuraportin sisältöpohjan löydät hanetukipäätöksestä.

Tee loppuraporttiin yhteenveto koko hankkeen toiminnasta ja tuloksista sekä arvioi hankkeen tavoitteiden toteutumista. Arvioi lisäksi hankkeen onnistumista ja kerro, kuinka hankkeessa kehitetty toiminta jatkuu hankkeen jälkeen. Kuvaa raportissa rehellisesti hankkeen toteutuksessa kohdatut ongelmat ja tuo esille kehittämisehdotukset.


Siirry sivun alkuun