Hankevetäjän muistilista

Hankkeen toteuttaminen on helpompaa, kun pitää mielessä muutamia perusasioita ja rutiineja. Tässä on koottuna yleisiä vinkkejä, joista uskomme olevan apua hanketta toteutettaessa.


Hankehakemus on jätetty ja tullut vireille

 • Hanketta voi alkaa toteuttaa omalla riskillä
 • Hankkeelle syntyvät hankesuunnitelman mukaiset kulut ovat tukikelpoisia vireilletulosta alkaen

Leader-ryhmä on puoltanut hanketta

 • Hanketta voi alkaa toteuttaa hanketta omalla riskillä. 
 • Noudata Leader-ryhmäsi sivuilla olevia ohjeita. Ohjeet lähetetään hakijalle aina myös puoltolausunnon mukana.

Ely-keskus on tehnyt hankepäätöksen

 • Lue ELY-keskuksen hanketukipäätös huolellisesti ja kokonaan läpi. Kiinnitä erityistä huomiota päätökseen sisältyviin erityisehtoihin.
 • Tarkista onko kustannukset hyväksytty haetun mukaisina tai Leader-ryhmän puoltolausunnon mukaisina
 • Lue hyväksytty hankesuunnitelma läpi. Rahoitus on myönnetty hankesuunnitelman toteuttamiseen, joten hanketta toteutettaessa on noudatettava hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota.
 • Huolehdi, että kaikki muutkin hankkeen vastuuhenkilöt (mukaan lukien kirjanpitäjä) tutustuvat hankepäätökseen. Toimita kopio päätöksestä ja hankesuunnitelmasta kirjanpitäjälle.
 • Laadi muistilista hankkeen toimenpiteistä aikataulutettuna tai tee vuosikello.

Kuukausittain

 • Seuraa hankkeen etenemistä ja vastaavuutta hankesuunnitelmaan.
 • Pysy ajan tasalla hankkeen toteutuneista kustannuksista! Kirjanpito valmistuu usein viiveellä, joten hankkeen vastuuhenkilön/hankevetäjän on hyvä pitää toteutuneista kustannuksista omaa seurantaa (esim. Excel-taulukko).
 • Mikäli kustannukset tai hankkeen jokin toimenpide on toteutumassa hankesuunnitelmasta poiketen, ole yhteydessä Leader-ryhmään. Suuret tai merkittävät muutokset edellyttävä muutoshakemuksen jättämistä ja uudelleenkäsittelyä. 
 • Hyvissä ajoin ennen hankkeen päättymistä tulee tarkastella realistisesti sitä, saadaanko kaikki hankkeen toimenpiteet valmiiksi toteuttamisajan puitteissa. Mikäli tästä asiasta on pienikin epäilys, hankkeelle kannattaa hakea jatkoaikaa. Myös kustannusarviota pitää muuttaa, jos hanke toteutuu suunniteltua pienempänä.
 • Hoida talkoolistat, tuntikirjanpidot, matkalaskut, kilpailutusasiakirjat ja muut hankkeen asiakirjat kuntoon kuukausittain. Kuukausittain kannattaa myös kirjata ylös, mitä hankkeessa on tapahtunut. Tämä helpottaa seurantatietojen ja vuosiraportin kirjoittamista!
 • Tiedottaminen on keskeinen osa hankkeen toteuttamista.
 • Hakijaorganisaation sisäinen tiedotus on tärkeää. Esimerkiksi talkoolaisia on helpompi  innostaa mukaan, kun hankkeen tapahtumat ja tulokset ovat kaikkien tiedossa. 

Siirry sivun alkuun