Millainen on hyvä hanke?

Hyvän hankkeen tunnuspiirteet

  • Selkeä, konkreettinen ja realistinen tavoite
  • huolellinen valmistelu ja hyvä suunnittelu
  • toimiva ja tavoitteisiin nähden riittävä yhteistyö
  • aktiivinen ja säännöllinen viestintä hankkeen aikana ja sen jälkeen
  • oikein mitoitettu kustannusarvio, josta on helppo pitää kiinni ilman ylityksiä
  • tuloksellisuus, vaikuttavuus ja hyödyllisyys ovat mitattavissa
  • aktiviinen ja asiantunteva toteuttajajoukko
  • toteuttaa asioita, joilla on pitkäaikaisia ja kestäviä vaikutuksia myös hankkeen päättymisen jälkeen
Siirry sivun alkuun