Hankkeiden valintakriteerit

Rahoitettavaksi hyväksyttävien hankkeiden valinnassa PoKo ry tulee noudattamaan kuluneella kaudella hyväksi havaittuja menettelyjä. Valmistelusta vastaavat toimihenkilöt, hankeryhmä keskustelee ja nostaa hallituksen päätöksentekoon esille ratkaisun kannalta keskeiset seikat.

Hanketukia myönnettäessä hakijalta edellytetään paitsi kuvausta hankkeelta odotettavista hyödyistä myös suunnitelmaa avoimuuden ja tiedottamisen toteuttamisesta. Yhteisöllisten hankkeiden vaikutus paikallistalouteen, ihmisten elämänlaatuun ja ympäristöön ovat keskeisiä valintaperusteita. Hankkeesta arvioidaan näkymää osallistuvien ihmisten määrästä sekä hankkeella mahdollisesti tavoiteltavia uusia toimintoja ja palveluita.

Valintakriteerit toimivat hankkeiden arviointiperusteina ja ohjaavat rahoitettavien hankkeiden valintaa. PoKo ry:n määrittämien paikallisten kriteereiden lisäksi rahoitettavan hankkeen tai yritystuen on täytettävä lakien ja asetusten sekä Manner-Suomen maaseutuohjelman asettamat ehdot ja edellytykset. PoKo ry:n rahoittamien hankkeiden tai rahoittamatta jättämien hankkeiden päätökset perustuvat yllä mainittuihin perusteluihin.

Hallitus voi ohjelmakauden aikana tehdä linjauksia, joilla jonkin aihepiirin hankkeiden rahoitus lopetetaan tai käytettävää tukitasoa pienennetään. Joillekin hanketyypeille asetetaan maksimikoko ja myöskään lain sallimaa maksimitukea yhdelle hankkeelle ei tulla käyttämään.
Siirry sivun alkuun