Y-tunnus ja Katso-tunniste ja PRH-tiedot

Yhdistyksen perustiedot ajantasalle, Y-tunnus ja Katso-tunniste

Hankehakijan on tarkistettava, että hakijan yhdistysrekisteritiedot ovat ajantasalla, hankittava yhdistykselle y-tunnus ja  Katso-tunnisteet Hyrrä-asiointia varten sekä myönnettävä asiointiroolit Hyrrään.

Näin haet Y-tunnuksen!

 • Tunnus haetaan Y1-lomakkeella.
 • Lomakkessa kysytään, mihin kaikkiin rekisterihin yhdistys haluaa liittyä, mutta pelkkää Y-tunnusta haettaessa kohdan voi jättää tyhjäksi.
 • Lisätietoja kohtaan voi kirjoittaa esim. "Y-tunnus yhdistykselle viranomaisasiointia varten".
 • Lomake allekirjoitetaan yhdistyksen sääntöjen mukaan eli välttämättä yhden nimenkirjoitusoikeudellisen allekirjoitus ei riitä.
 • Y-tunnuksen hakeminen on maksutonta.
 • Y1-lomakkeen liitteeksi laitetaan kopio perustamiskirjasta ja yhdistyksen säännöistä.

Y-tunnuksen saa noin kahden arkipäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Katso hakutoiminnolla yhdistykselle annettu y-tunnus www.ytj.fi.

Perusta Katso-tunniste Hyrrässä asiointia varten

 • Katso-tunniste on Verohallinnon maksuton tunnistautumistapa.
 • Katso-tunnisteen luomista varten tarvitset Y-tunnuksen.
 • Varmistathan, että Katso-tunnisteita hakee yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö!
 • Tunnuksien luonnissa tarvitaan allekirjoitusoikeudellisen henkilön omia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta
 • Katso-tunnisteen pääkäyttäjätunnuksen aktivoitumisesta tulee sähköpostiviesti. Tämä voi kestää yhdestä kahteen arkipäivään.
 • Kun pääkäyttäjätunnus on aktivoitu, voi pääkäyttäjä antaa Katso-rooleja muille henkilöille.

Katso-tunnisteen käyttöönotto

Katso-palvelun käyttöönotto vaatii seuraavia vaiheita: 

 • Katso-palvelun käyttöönotto eli Pääkäyttäjyyden perustaminen. Palvelulle valitaan pääkäyttäjä (usein nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö), joka vastaa kaikista yhdistyksen asioista. Jos sääntöjen mukaan vaaditaan 2 allekirjoittajaa, molemmat hakevat Pääkäyttäjäoikeutta Katso-palvelussa. Hyrrässä olevan hakemuksen molemmat allekirjoittavat henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan kirjautuneena.

 • Muita kuin Pääkäyttäjäoikeuksia haettaessa on ensin tehtävä Asiointipalveluiden käyttöönotto eli yhdistykselle haetaan oikeus käyttää Hyrrää. Palveluntarjoaja on Mavi ja asiointipalvelun nimi on Hyrrä.

 • Alitunnisteen muodostaminen eli jos halutaan antaa Hyrrä-avustaja oikeude sellaiselle, jolla ei ole allekirjoitusoikeutta, luodaan Alitunniste hänelle Katso-palvelussa.

 • Alitunnisteen vahvistaminen Katso-tunnisteeksi eli alitunnisteen saanut henkilö käy kirjautumassa ja vahventaa tunnuksensa varsinaiseksi Katso-tunnisteeksi.

 •  Jos Katso-tunnisteelle myönnetään valtuutus allekirjoittaa Hyrrä-järjestelmässä hakemuksia on rooli nimeltään Hyrrä Hakija, jos annetaan oikeud täyttää hakemusta on rooli nimeltään Hyrrä-avustaja ja jos annetaan vain oikeus selata hakemusta, on rooli Hyrrä-selaaja. 

 • Uuden Katso-tunnisteen saanut henkilö käy ottamassa valtuutuksen vastaan. 

Kun alitunnisteet on vahvistettu ja valtuutettu eri rooleihin, pääsee yhdistyksen pääkäyttäjä kirjautumaan Hyrrään ja tekemään hankehakemuksen. Aloitettua hakemusta pääsevät kaikki valtuutetut henkilöt täyttämään Hyrrässä kirjautuen omilla nettipankkitunnuksillaan.

Siirry sivun alkuun