Hintatason selvittäminen ja tarjouspyynnöt

Hintatason selvittäminen ja kilpailuttaminen Leader-hankkeissa

Hankintoja tehtäessä on aina selvitettävä kustannusten kohtuullisuus eli yleinen hintataso

Yli 2500 € arvoisissa hankinnoissa on selvitettävä alueen hintataso puhelimitse, sähköpostitse, internetistä tai tarjouspyynnöin. Hintatason selvitys on dokumentoitava valintaperusteineen kirjallisesti. Selvitys lisätään Hyrrä-järjestelmään jo hankkeen hakuvaiheessa. 

Yli 30 000 € hankinnat on kilpailutettava Hilmassa.


Kirjallisen hintatason selvittämisen ja kilpailuttamisen ero

Kilpailutus tehdään aina kirjallisesti käyttäen kilpailutusasiakirjoja. Tarjoaja vastaa kirjallisesti kilpailutusasiakirjan pohjalta.

Toimittajan kirjallinen vastaus ja ilmoittama hinta sitoo toimittajaa ilmoitetun ajan.

Myös hintatasonselvitys suositellaan tehtäväksi kirjallisesti.

Huomaa, että sopimusta hankinnasta ei saa tehdä ennen kuin hanke on vireillä! Sopimuspäivämäärä katsotaan kustannuksen syntypäiväksi. Ennen hankkeen vireilletuloa ei saa syntyä kustannuksia!


Tarjouspyyntö on kilpailutetun hankinnan tärkein asiakirja

Hankinnan ehtoja ei voi enää kesken hankinnan muuttaa. Hyvällä tarjouspyynnöllä saadaan keskenään vertailtavia tarjouksia.

Malli-tarjouspyyntö

Kaikki hankinnat on dokumentoitava 

Tällä lomakkeella voi tehdä paikallisen hintatason selvityksen tai yhteenvedon tarjouspyynnöistä. Hintatason selvitys on pakollinen yli 2500€ hankinnoissa. Yli 10 000€ hankinnoista täytyy lähettää tarjouspyynnöt. Liitä oheen kopio alkuperäisestä tarjouspyynnöstä ja siihen saadut vastaukset tai esim. printscreenit hinnoista.
Siirry sivun alkuun