Hankesuunnitelma


Hankesuunnitelma on hankkeesi tärkein työkalu

Hankesuunnitelmassa kuvataan, mitä hankkeessa aiotaan tehdä. Selkeä ja yksityiskohtainen suunnitelma helpottaa ja nopeuttaa käsittelyä. Hankesuunnitelma liitetään pdf-tiedostona Hyrrän hankehakemukseen.

Käytä hankesuunnitelman laatimisessa apuna  Hyrrän mukaista hankesuunnitelmarunkoa.

Hankesuunnitelmasta selviää mm. seuraavat asiat:
  • hankkeen tarve, tavoite ja kohderyhmät
  • toimenpiteet
  • aikataulu
  • tiedottaminen ja viestintä
  • tarkka kustannus- ja talkootyöarvio


Rakentamishanketta koskevat lisäliitteet

Rakentamishankkeen hankesuunnitelmaan tarvitaan lisäksi seuraavat asiakirjat:
1. pääpiirustukset
2. erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
3. rakennusselostus
4. rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
Siirry sivun alkuun