Hakemuksen liitemateriaalit

Hakemuksen liitteet tulee olla pdf-muodossa.


Kehittämis- ja investointihankkeen liitteet:

Kaikki hakemukset:

 1. Hankesuunnitelma 3306B (ei koske sähköisesti haettavia hankkeita)
 2. Hankkeen eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (Kustannusarvioon tehdään yksilöity arvio hankkeen kustannuksista koko hankkeen ajalta. Rahoitussuunnitelmassa selvitetään hankkeen koko rahoitus rahoituslähteittäin: yksityinen rahoitus, kuntarahoitus ja muu julkinen rahoitus. Muun julkisen rahoituksen osalta on selvitettävä, onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty?)
 3. Yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai kunnan hallintosääntöote.
 4. Yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
 5. Selvitys taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat (ei koske kuntia, kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
 6. Pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty tai muu päätös
 7. Seurantatietolomake 3306Cind, 3306Dind, 3306Eind, 3306Lind (ei koske sähköisesti haettavia hankkeita)

Rakentamisinvestointeihin lisäksi:

 1. Pääpiirustukset
 2. Erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 3. Rakennusselostus
 4. Rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
 5. Jäljennökset viranomaisluvista
 6. Palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä)

Tarvittaessa kaikkiin hakemuksiin:

 1. Selvitys ALV-velvollisuudesta
 2. Arvio vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta ja määrästä, 3306F
 3. Sopimukset (esim. tuensiirtosopimus tai yhteistyösopimus)
 4. Ohjausryhmän jäsenten suostumukset
 5. Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta, 3306G
 6. Tarvittavat luvat ja ilmoitukset (esim. lupa toiminnan harjoittamiseen, ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä)


Yritystukihakemuksen liitteet:

Yrityksen investointitukea koskevan hakemuksen liitteet:

a) Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvaus yrityksen toiminnasta sekä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma (Yritystutkimusneuvottelukunnan lomake T2 ja T4 tai muuten vastaavat tiedot)

b) Jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta

c) Velkaluettelo (Yritystutkimusneuvottelukunnan lomake T7 tai muuten vastaavat tiedot)

d) Rakennusinvestoinnin osalta suunnitelma, jossa on:

 1. pääpiirustukset
 2. rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä arvioitaessa hankkeen
  hyväksyttäviä kustannuksia
 3. rakennusselostus
 • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
 • e) Jos kyseessä on vuokratun rakennuksen laajennus tai peruskorjaus taikka rakentaminen vuokramaalle, jäljennös
  vuokrasopimuksesta sekä selvitys vuokraoikeuden pysyvyydestä

  f) Muun työn osalta suunnitelma ja kustannusarvio

  g) Irtaimiston osalta luettelo hankittavista koneista, laitteista yms. sekä selvitys niiden hintatasosta (ktso hakuohje)

  h) Jäljennökset tarvittavista luvista

  i) Yritystuen indikaattorilomake 3305ind


  Investoinnin toteutettavuustutkimuksen tukihakemusta koskevat liitteet

  1. Liiketoimintasuunnitelma
  2. Jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta


  Yrityksen perustamistukea koskevan hakemuksen liitteet

  a) Liiketoimintasuunnitelma

  b) Suunnitelma ja kustannusarvio kehittämistoimenpiteistä ellei sisälly em. liiketoimintasuunnitelmaan

  c) Yritystuen indikaattorilomake 3305ind

  Siirry sivun alkuun
  Tulostusversio