Leader pähkinänkuoressa


Leader on vahvasti paikallista ja ruohonjuuritason toimintaa, jolla lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa.


Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen maaseudun kehittämistyössä. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisstrategiansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna.Leader-toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta:


1. Toiminta

Leader-ryhmien kehittämisohjelmat/strategiat laaditaan ohjelmakausittain eli 7-vuotisiksi. Jokaisella Leader-ryhmällä on oma hallitus, joka kootaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja loput maaseudun asukkaita. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa. Toimintaan voi kuka tahansa alueen asukas osallistua toteuttamalla hankkeen, olemalla mukana hankkeessa tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi.

2. Neuvonta

Hanketta suunniteltaessa tulee aina ottaa yhteyttä oman Leader-ryhmän toimistoon, jossa varmistetaan idean soveltuvuus kehittämisstrategiaan ja annetaan hankeneuvontaa. Hyvällä hankkeella on aina selkeä tarve ja se hyödyttää mahdollisimman monia. Sillä päästään vaikutuksiin, jotka näkyvät vielä pitkään hankkeen jo päätyttyä.

3. Rahoitus

Leader-ryhmä rahoittaa yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, yritykset, kunnat ja säätiöt.


Kansainvälisyys on vahva osa Leader-toimintaa

EU:n alueella toimii yli 2000 Leader-ryhmää. Ne nivovat Euroopan maaseutua yhteen ja tekevät tiivistä yhteistyötä. Leader auttaa ruohonjuuritason kansainvälistymistä. Sen kautta haetaan oppia ja ideoita muista maista, tutustutaan ja tehdään yhdessä yli rajojen. Suomalaiset ovat hyviä ja kysyttyjä kumppaneita eurooppalaisissa yhteistyökuvioissa.

Tutustu lisää Leaderiin
Leader Suomi

Siirry sivun alkuun
Tulostusversio