Valintakriteerit

Rahoitettavaksi hyväksyttävien hankkeiden valinnassa PoKo ry tulee noudattamaan kuluneella kaudella hyväksi havaittuja menettelyjä. Valmistelusta vastaavat toimihenkilöt, hankeryhmä keskustelee ja nostaa hallituksen päätöksentekoon esille ratkaisun kannalta keskeiset seikat.

Hanketukia myönnettäessä hakijalta edellytetään paitsi kuvausta hankkeelta odotettavista hyödyistä myös suunnitelmaa avoimuuden ja tiedottamisen toteuttamisesta. Yhteisöllisten hankkeiden vaikutus paikallistalouteen, ihmisten elämänlaatuun ja ympäristöön ovat keskeisiä valintaperusteita. Hankkeesta arvioidaan näkymää osallistuvien ihmisten määrästä sekä hankkeella mahdollisesti tavoiteltavia uusia toimintoja ja palveluita.

Yritysten tukemisessa arvioidaan tuen kohteena olevan kehittämistoimen taloudellista merkitystä yritykselle ja sen toiminnalle. Yritystuen saamisen edellytyksenä on yritystoiminnan päätoimisuus tai uskottava tavoittelu päätoimisuuteen. Keskeinen arviointi- ja valintakriteeri on tuettavan toimenpiteen ja harjoitettavan yritystoiminnan heijastusvaikutus lähiyhteisöön. Valintakriteerinä nähdään kehittämistoimen vaikutus yhteistyöhön ja lähiyhteisön palveluihin.

Valintakriteerit toimivat hankkeiden arviointiperusteina ja ohjaavat rahoitettavien hankkeiden valintaa. PoKo ry:n määrittämien paikallisten kriteereiden lisäksi rahoitettavan hankkeen tai yritystuen on täytettävä lakien ja asetusten sekä Manner-Suomen maaseutuohjelman asettamat ehdot ja edellytykset. PoKo ry:n rahoittamien hankkeiden tai rahoittamatta jättämien hankkeiden päätökset perustuvat yllä mainittuihin perusteluihin.

Hallituksen tärkeä tehtävä on muodostaa näkemys alan kilpailutilanteesta ja valita tuettavat toimet niin, että vapaaseen ja normaaliin yritysten väliseen kilpailuun vaikutetaan mahdollisimman vähän.
Siirry sivun alkuun
Tulostusversio