Perustamistuki

Tukea voidaan myöntää maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen ja aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen uudelle yritykselle ja toimivalle yritykselle sen muuttaessa olennaisesti liiketoimintaansa.

- Aloittava yritys on perustettu 1.1.2014 jälkeen.
- Toimiva yritys on harjoittanut yritystoimintaa tuen haku hetkellä yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta. 

HUOM! Perustamistukea ei voi saada jos hakija on saanut jo myönteisen strattirahapäätöksen TAI on hakenut nuoren viljelijän aloitustukea.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin:

1) ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö

2) tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus

3) muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet


Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin: 

1) ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö

2) osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin

3) muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle.


Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perusteella enintään:

1) 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen;

2) 35 000 euroa toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan;

Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 5 000 euroa

3) 10 000 euroa kokeiluun.

Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 2 000 euroa.

Siirry sivun alkuun
Tulostusversio